Eelke Wielinga

Eelke Wielinga

Netwerkers die iets voor elkaar krijgen: die bewonder ik. Ik ontwikkel taal en concepten om bespreekbaar te maken wat voor hen er het meeste toe doet. Energie blijkt een goede ingang te zijn. Een netwerk waar energie in zit krijgt deuren open die anders dicht blijven. In de fascinerende wereld van de landbouw was ik trainer, ontwikkelingswerker, rijksambtenaar en onderzoeker, met speciale aandacht voor kennis- en innovatieprocessen. Ook nu werk ik zowel in binnen- en buitenland aan leerprocessen om samen te ontdekken hoe co-creatie ontstaat en gestimuleerd kan worden. We leven in een spannende tijd: voor de oplossingen van morgen is de creativiteit van velen nodig. Ik werk er graag aan mee om partnerschap betekenis te geven.