Rosa Lucassen

Rosa Lucassen

Werken met energie van mensen in netwerken, dat is geweldig om te doen.
Als procesbegeleider, inspirator, coach en co-creator breng ik graag mensen en hun organisaties in hun kracht. Mijn begeleiding richt zich op persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke beweging, op weg naar meer duurzaam samenleven. ‘In de waan van de dag kiezen voor wat je echt van waarde vindt, vergt aandacht en daadkracht. Vanzelf-sprekendheden blijken ook keuzes te zijn’. Vanuit mijn achtergrond als milieukundige, coach en veranderkundige richt ik mij op praktisch ondersteunen en ontwikkelen van netwerkend werken.