Karen Jonkers

Karen Jonkers

Onze potentie vertienvoudigt als we ons vermogen tot spelen en ontdekken benutten. Als facilitator, initiator en procesbegeleider creëer ik realisatiekracht door ruimte te maken voor gezamenlijke ontdekkingen en het verbinden van complementaire inzichten. Ik zet me graag in voor meervoudige waardencreatie rond natuur, klimaat en duurzaamheid. Netwerkend werken betekent voor mij het benutten van ieders ambities en energie en de ogen openhouden voor kansen. Daarbij zijn al onze competenties, zowel privé- als op werk, van waarde. Vanuit mijn achtergrond in psychologie, systeemdenken en verandering, baan ik nieuwe paden naar een gewenste toekomst.